Nej, det er ikke et nyt objektiv eller noget nyt lysudstyr.
Scrum er en “selvudviklet” IT-projektstyrings method, så jeg skrive selvudviklet så betyder det at man ikke har sat sig ned og levet Scrum methoden.

Oprindeligt så lavede man “The Agile manifest”, det har sammen med Lean og en række andre problemløsnings værktøjer udviklet sig til Scrum og i sidste uge blev jeg certificeret Scrum Master (ham der styre/træner de andre projekt deltagere). Hurra mig 😉

Kort fortalt, så går det ud på at man har en række opgaver. Dem giver man en forretnings værdi og et point antal (istedet for real time estimering).

Så vurdere man hvor mange points, man kan nå at lave på en iteration (f.eks. 10 dage), og så deler man opgaverne op efter forretnings værdi(prioritering) og finder opgaver hvor summen af det point antal modsvare det man kan nå i iterationen og så løser man dem. Så planlægger den næste interation og igangsætter denne.

Nøgle sætningen er Multitasking er ondt, en opgave af gangen.

Det er lidt simplificeret, men i bund og grund ikke særligt besværligt.

Da det ikke er nogen hemmelighed, at jeg har noget om ørene. Så stod jeg op lørdag morgen og lavede mit eget “Hjemme Scrum board”.

Der efter gik planlægningen i gang, den var en del mere enkel end man normalt ville lave det, men det er jo også “kun” hverdags opgaver mm.

Jeg delte opgaverne op fra vigtigst, til “nå jeg nå opgaven”, så valgte jeg en række opgaver opgaver ud jeg forventede at jeg kunne nå over ugen.

Nå det nu er “hjemme” opgaver, så har jeg lagt løbeture, slå græs mm. ind og prioteret dem efter hvornår jeg forventer at skulle udføre dem. Jeg planlagde med det samme den efterfølgende uge.

Det der så er hele humlen, det er at man smider dem op på Scrum boarded i “Ready” kolonnen i prioteret rækkefølge, vigtigste øverst. Og nå man så går i gang med en opgave, så flytter man den over i “In Progress” kolonnen og til sidst over i “Done”.

Det er supert lækkert, at se opgaverne flytte sig fra venstre imod højre, og nå man har alle opgaverne op tavlen, så kan jeg se hvad der sker.

Den øverste del af tavlen, er til uprioteret opgaver, til kommende iterationer.

I bund og grund så kan man bruge metoden til hvad som helst. F.eks. planlægningen af en shoot, der kan iterationerne måske hedde “planlægning og klargøring” , “Shoot” og “Efterbehandling og leverance”.

Så planlægger man og priotere opgaverne inden for de enkelte iterationer, så der er klar nå de skal bruges.

Der findes flere Scrum programmer til iPhone, så det er nemt at tage task liste med sig 🙂

2 kommentarer